Srbija Forum
http://srbija-forum.com/

Upoznajte grad zelenila -Sombor
http://srbija-forum.com/viewtopic.php?f=87&t=3125
Stranica 2 od 4

Autoru:  Okano [ 12 Jan 2013, 00:30 ]
Tema posta:  Re: Upoznajte grad zelenila -Sombor

Crkva Svetog Jovana Preteče - mala pravoslavna crkva

Slika

Crkva je podignuta na prostoru na kome su se oduvek nalazile bogomolje. Prvobitno je ovde bila hrišćanska crkva koja je po dolasku turaka pretvorena je u džamiju, da bi nakon odlaska turaka bila pretvorena u pravoslavnu crkvu. Kaluđeri fruškogorskog manastira Jazak su 1716. godine sklanjajući se pred novom pretnjom od napada Turaka, sa sobom doneli mošti cara Uroša V - poslednjeg sprskog cara. Dve godine kasnije, kaluđeri se vraćaju u Jazak i odnose mošti cara, a u znak zahvalnosti crkvi ostavljaju ikonu Presvete Bogorodice donetu sa Kosova prilikom seobe Srba pod Arsenijem Čarnojevićem. Ikona se ovde čuva i danas. Stara crkva je srušena 1786. godine da bi na njenom mestu 1790. godine bila izgrađena nova u baroknom stilu sa elementima rokokoa. Ikonostas crkve oslikao je 1809. Pavle Đurković. Crkva je obnovljena 1978. godine.

Autoru:  Okano [ 12 Jan 2013, 00:34 ]
Tema posta:  Re: Upoznajte grad zelenila -Sombor

Crkva Svetog velikomučenika Georgija - velika pravoslavna crkva

Slika

Somborski Srbi su još u vreme Turaka imali malu Svetođurđevsku crkvu koju obnavljaju 1717. godine, a uz ovu staru crkvicu 1744. godine grade novi veliki crkveni toranj. Nakon dobijanja statusa slobodnog i kraljevskog grada, somborski Srbi su odlučili da izgrade crkvu dostojnu skupo stečene privilegije. Izgradnja je počela 1759. godine nakon sakupljanja svesrdih priloga imućnih i siromašnih somborskih Srba. Crkva je izgrađena 1761. godine u barokno rokajnom stilu. Crkvu je ikonopisao tadašnji najbolji zograf Teodor Kračun. Prilikom renoviranja unutrašnjosti hrama 1866. godine stari ikonostas je skinut, da bi umesto njega Pavle Simić ikonopisao do 1873. godine novi sa 77 ikona visokog umetničkog dometa. U crkvi je sahranjen kapetan somborske graničarske milicije grof Jovan Branković i vladika bački Jovan Jovanović. Crkva je temeljno obnovljena 1936. godine. U porti, iza crkve sazidana je 1759. godine prizemna trščara u kojoj je 1788. godine Avram Mrazović pokrenuo ''Normu'' (prvi tečaj za obrazovanje učitelja u Južnih Slovena). Stara zgrada je 1863. godine renovirana za potrebe održavanja nastave za ženska odeljenja Učiteljske škole koja su ovde bila do 1921. godine. Danas je zgrada sedište Pravoslavne crkvene opštine.

Autoru:  Okano [ 12 Jan 2013, 00:37 ]
Tema posta:  Re: Upoznajte grad zelenila -Sombor

Karmelićanska crkva - crkva sa dva tornja

Slika

CRKVA SVETOG STEFANA (KARMELIĆANSKA)  je "Crkva sa dva tornja" i konvikt karmelita u parkovskom okruženju, blizu "Županije", kao jedinstvena arhitektonska celina u stilu romantizma. Građena je od 1860. do 1901, a svečano osvećena 1902. u prisustvu 10.000 građana koji su pozdravljeni govorima na bunjevačkom, mađarskom i nemačkom jeziku.  Predata je na upotrebu Karmelićanskom redu 1905. Vrsne vitražne i skulptorske dekoracije obogatile su unutrašnjost crkve, a izuzetnom je čine orgulje ugrađene 1926, kada su sa tri manuala, 47 registara i 3.158 svirala bile treće po veličini u Jugoslaviji.

Ideja o izgradnji začeta je početkom XIX veka, odluka o izgradnji je doneta 1828. godine, izgradnja je počela 1860. godine, a crkva je završena 1904. godine i predata na upravu karmelićanima. Pored crkve 1905. godine izgrađen je samostan (konvikt) koji sa crkvom čini skladnu arhitektonsku celinu u stilu romantizma. U crkvi se nalaze orgulje izrađene 1926. godine i bile su treće po veličini na prostoru bivše Jugoslavije.

Autoru:  Okano [ 12 Jan 2013, 00:39 ]
Tema posta:  Re: Upoznajte grad zelenila -Sombor

Grašalkovićeva palata

Slika

Upravnik komorskih carskih dobara grof Antun Grašalković 1763. godine gradi zgradu u baroknom stilu koja je služila kao imigracioni centar i karantin za doseljeno namačko stanovništvo. U zgradi se do 1863. godine nalazila somborska telegrafska stanica, između dva rata poreska uprava, a u posleratnom periodu neko vreme ovde je bilo sedište policijske službe. Konačni izgled Grašalkovića palata dobila je krajem XIX veka, kada je dozidan bočni deo (iz Zmaj Jovine ulice).

Autoru:  Okano [ 12 Jan 2013, 00:43 ]
Tema posta:  Re: Upoznajte grad zelenila -Sombor

Istorijski arhiv - Pašina kula i Krušperova kuća

Slika

Pašina kula predstavlja trag nekadašnjeg boravka Turaka u Somboru i najstarije je sačuvano gradsko zdanje koje potiče s kraja XVI ili početka XVII veka. Pretpostavlja se da su Turci nakon osvajanja Sombora 1541. godine nekadašnju coborsentmihaljsku trvđavu samo prepravili i dogradili za potrebe varoškog zapovednika. Kula kvadratne osnove sa prizemljem i dva sprata, sačuvala je svoj nekadašnji izgled i sa Krušperovom kućom predsetavlja jedinstvenu celinu.
Paul Krušper od Varboa, upravnik carskih dobara, gradi 1771. godine jednospratnu pravougaonu porodičnu palatu u kasnobaroknom stilu na mestu koje je bilo predviđeno za izgradnju zgrade Županije. Krajem XIX veka ovde je smeštena gradska pošta, a kasnije i telefonska centrala. Danas je u ovoj zgradi sedište Istorijskog arhiva Sombora čuva arhivsku građu staru više od tri veka.
Istorijski arhiv "Sombor" osnovan je 1948. godine. Teritorijalno je nadležan za grad Sombor i opštine: Kula, Apatin, Odžaci i Bač. Arhiv poseduje 558 fondova i zbirki koji pokrivaju vremenski period od 1612. godine. Arhiv poseduje 29 fondova i zbirki kategorisanih kao kulturno dobro od izuzetnog značaja kao i 74 fonda i zbirke kategorisanih kao kulturno dobro od velikog značaja. Najvredniji dokument koji se čuva u Arhivu je originalna Povelja slobodnog i kraljevskog grada Sombora iz 1749. godine, sa potpisom i pečatom carice Marije Terezije.

Autoru:  Okano [ 12 Jan 2013, 00:46 ]
Tema posta:  Re: Upoznajte grad zelenila -Sombor

Kapela Svetog Ivana Nepomuka

Slika

Godine 1751. tadašnji upravnik carskih dobara Franc Redl gradi kapelu u rokoko stilu i posvećuje je svetom Ivanu Nepomuku - zaštitniku od poplava. Zbog svog oblika pretpostavlja se da je nastala na osnovi nekadašnje turske bogomolje koja je postojala pored Pašine kule. Svoj prvobitni oblik kapela je sačuvala do danas.

Autoru:  Okano [ 12 Jan 2013, 00:47 ]
Tema posta:  Re: Upoznajte grad zelenila -Sombor

Kronić palata

Slika

Izgrađena je 1906. godine u stilu eklektizma i jedno je od najlepših somborskih zdanja. Zgradu je izgradio bogati somborski advokat i veleposednik dr Stevan Kronić. Naslednici dr Stevana Kronić su zbog finansijskih problema 1938. godine zgradu prodali apotekaru mr Đorđu Antiću. Nakon završetka Drugog svetskog rata zgrada postaje državno vlasništvo. Danas je u njoj smešten Trgovinski sud. Ispred zgrade nalazio se pravoslavni krst od crvenkastog mermera, podignut 1856. godine, a u posleratnom periodu premešten je u portu Velike pravoslavne crkve.

Autoru:  Okano [ 12 Jan 2013, 00:52 ]
Tema posta:  Re: Upoznajte grad zelenila -Sombor

Plebanija - Župni dvor, nekadašnji franjevački samostan

Slika

Franjevački samostan se nalazi pored crkve Presvetog Trojstva. Zgrada je počela da se gradi 1743. godine za potrebe smeštaja franjevaca, a završena je 1749. godine. U prostorijama zgrade 24. aprila 1749. godine somborcima je svečano uručeno Privilegijsko pismo carice Marije Terezije kojim je grad proglašen za slobodan i kraljevski. Franjevci su 1786. godine uredbom austrijskog cara Josifa II morali da napuste grad. Iste godine Sombor postaje sedište velike Bačko-bodroške županije i zgrada postaje sedište županijske administracije koja je ovde ostala do izgradnje zgrade Županije. Danas je zgrada sedište župnog dvora. Na južnoj fasadi zdanja nalazi se jedna od somborskih atrakcija: SUNČANI SAT koji je načinjen 1852. godine na inicijativu tadašnjeg profesora i upravnika Učiteljske škole Jovana Čokor, obrazovanog čoveka teške naravi. Učenike je surovo kažnjavao, što je izazivalo đačke pobune zbog čega je morao da napusti Sombor. Za sobom je ostavio vidan trag. Pošto se bavio astronomijom, dao je da se sačini sunčani sat sa sarkastično-duhovitim natpisom: ''Jedan ti je od ovih poslednji'' koji i danas privlači pažnju.

Autoru:  Okano [ 12 Jan 2013, 00:54 ]
Tema posta:  Re: Upoznajte grad zelenila -Sombor

Preparandija - Učiteljska škola

Slika

Zgrada je zadužbina Njegove svetosti Georgija Brankovića, patrijarha srpskog, somborskog prote i nekadašnjeg upravnika Učiteljske škole. Zgrada je izgrađena je 1895. godine u stilu neorenesanse za potrebe održavanja nastave za muška odeljenja Učiteljske škole koja su ovde bila do 1948. godine. Mrazovićeva ''Norme'' je 1812. godine preseljena u Sentandreju gde je uzdignuta u Preparandiju i 1816. godine vraćena u Sombor kao prva Srpska učiteljska škola. 1973. godine učiteljska škola prerasta u Pedagošku akademiju, a 1993. u Učiteljski fakultet. Danas je u zgradi Preparandije smešten muzej somborske Učiteljske škole, deo njene biblioteke i kancelarije dekanata Učiteljskog fakulteta.

Autoru:  Okano [ 12 Jan 2013, 00:56 ]
Tema posta:  Re: Upoznajte grad zelenila -Sombor

Srpska čitaonica

Slika

Zgrada je izgrađena 1882.godine u stilu eklektizma za potrebe Srpske čitaonice koja je osnovana 1845. godine na inicijativu 72 najučenija i najuglednija Srbina. Pesnik Laza Kostić, nakon ženidbe sa Julijanom Palanački, postaje član Srpske čitaonice 1897. godine, a 1901. godine izabran je za predsednika Čitaonice. Dužnost predsednika Laza Kostić će obavljati do smrti 1910. godine. U znak pijeteta prema svom dugogodišnjem predsedniku, Srpska čitaonica je narednih godinu dana bila bez predsednika. Uz biblioteku Srpske učiteljske škole, Srpska čitaonica bila je do 1918. glavna srpska knjižnica u gradu, nakon čega tu ulogu preuzima Gradska biblioteka.

Stranica 2 od 4 Sva vremena su u UTC + 2 sata
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/