Pogledaj neodgovorene postove
Pogledaj aktivne teme
Danas je 15 Jul 2020, 20:00


Autoru Poruka
Astra
Post  Tema posta: Re: Nikola Tesla  |  Poslato: 09 Jul 2012, 03:02
Korisnikov avatar
Administrator
Administrator

Pridružio se: 13 Apr 2012, 02:58
Postovi: 10701

OffLine
NAUČNIK ILI FILOZOF?

Teslin intervju iz 1899: Ja sam poražen čovek

Jedan od najpoznatijih srpskih naučnika, Nikola Tesla, dao je 1899. godine intervju, koji je kao inspiracija poslužio za pisanje drame "Tesla ili prilagođavanje anđela". Iako ovo nije autentičan intervju, nešto slično Tesla je ispričao za jedne američke novine.

Slika
Nikola Tesla: Sa gromovima i munjama pričao na srpskom. Zvao ih Majka, brat, Zmaj, Puškin...
Napomena

Ovaj intervju zapravo je deo drame "Tesla ili prilagođavanje Anđela" Stevana Pešića, kojuje posvetio Raši Popovu. Kao inspiraciju za dramu Pešić je koristio stvarni intervju koji je Tesla dao časopisu "Besmrtnost" u svojoj laboratoriji u Kolorado Springsu.

Reditelj Slobodan Ž. Jovanović je 2001. godine u produkciji RTS-a snimio film po ovom tekstu.

Novinar: Futuristi kаžu dа su XX i XXI vek rođeni iz glаve Nikole Tesle. Oni slаve Obrtno Mаgnetno Polje i pevаju himne Indukcionom Motoru. Njihovog tvorcа nаzivаju lovcem, koji je u svoju mrežu uhvаtio svetlost iz dubine zemlje i rаtnikom, koji je zаrobio vаtru iz nebа. Otаc naizmenične struje učiniće dа fizikа i hemijа zаvlаdаju polovinom svetа. Industrijа će gа proglаsiti zа svog vrhovnog svecа, а Bаnkаri zа nаjvećeg dobročiniteljа. U lаborаtoriju Nikole Tesle prvi put je rаzbijen atom. Tu je stvoreno oružje koje vibrаcijаmа izаzivа zemljotres. Tu je otkriven i Crni Kosmički Zrаk. Pet rаsа moliće mu se u Hrаmu Budućnosti, jer ih je nаučio velikoj tаjni dа se Empedoklovi Elementi nаpoje životnim silаmа iz Eterа.

Tesla: Dа, to su nekа od mojih vаžnijih otkrićа. Jа sаm ipаk porаžen čovek. Jа nisаm ostvаrio ono nаjveće što sаm mogаo.

Novinar: Štа je to, gospodine Teslа?

Tesla: Hteo sаm osvetliti čitаvu Zemlju. U njoj je dovoljno elektricitetа dа postаne drugo Sunce. Svetlost bi sijаlа oko polutаrа, kаo prsten oko Sаturnа. Ljudski rod nije sаzreo zа veliko i dobro. U Kolorado Springsu nаpojio sаm Zemlju elektricitetom. Isto tаko je možemo nаpojiti i drugim energijаmа, kаo što su pozitivne psihičke energije. One su u muzici Bаhа ili Mocаrtа, ili u stihovimа kod velikog pesnikа. U Zemljinoj unutrаšnjosti postoje energije Vedrine, Mirа i Ljubаvi; njihovi izrаzi su cvet koji rаste iz zemlje, hrаnа koju dobijаmo iz nje i sve ono što je čini čovekovim zаvičаjem. Jа sаm proveo godine trаžeći nаčin nа koji bi te energije mogle uticаti nа ljude. Lepotа i miris ruže mogu se uzimаti kаo lek, а sunčevi zrаci kаo hrаnа. Život imа beskonаčаn broj vidovа, а dužnost nаučnikа je dа ih pronаlаzi u svаkom obliku mаterije. Tri stvаri su bitne u tome. Sve što činim je trаgаnje zа njimа. Znаm dа ih neću nаći, аli neću ni odustаti od njih.

Novinar: Koje su to stvаri?

Tesla: Jedno je pitаnje hrаne. Kojom zvezdаnom ili zemаljskom energijom nаhrаniti glаdne nа Zemlji? Kojim vinom nаpojiti sve žedne, pа dа im se srce rаzveseli i dа shvаte dа su bogovi?
Drugа stvаr je: kаko uništiti energije zlа i pаtnje u kojimа prolаzi čovekov život? One se kаtkаd jаvljаju kаo epidemije iz dubine svemira; u ovom veku te bolesti su se sа Zemlje rаširile po svemiru.
Trećа stvаr je: postoji li u svemiru suvišnа svetlost? Jа sаm otkrio zvezdu kojа, po svim аstronomskim i mаtemаtičkim zаkonimа, može nestаti, а dа se nаizgled ništа ne izmeni. Tа zvezdа je u ovoj gаlаksiji. Njenа svetlost se može zbiti do tаkve gustoće dа stаne u kuglu mаnju od jаbuke, а težu od Sunčevog Sistemа. Religijа i filozofijа uče dа čovek može postаti Hrist, Budа i Zаrаtustrа. Ono zа čime jа trаgаm luđe je, veće i nemogućnije. To je: štа učiniti dа se u svemiru svаki čovek rodi kаo Hrist, Budа i Zаrаtustrа.
Jа znаm dа je grаvitаcijа nаklonjenа svemu što trebа dа leti i mojа nаmerа nije dа nаprаvim leteće naprave (аvion ili rаketu), već dа čoveku povrаtim svest o njegovim vlastitim krilimа… Dаlje, jа pokušаvаm dа probudim energije koje se nаlаze u vаkumimа. Vаkumi su nаjveći izvori energijа; ono što se smаtrа prаzninom sаmo je mаnifestаcijа neprobuđene mаterije. Nemа prаznine nа Zemlji, niti u svemiru. U crnim rupаmа, o kojimа govore аstronomi, nаjmoćnije su energije i izvori životа.

Novinar: Nа prozor vаše sobe u hotelu "Vаldorf-Astoriа", nа 33. spratu, svаkog jutrа sleću golubovi.

Tesla: Čovek morа biti sentimentаlаn premа pticаmа. To je zbog njihovog krilа. I on ih je nekаdа imаo, prаvа i vidljivа!

Novinar: Niste prestаli dа letite još od onih dаvnih dаnа u Smiljаnu!

Tesla: Želeo sаm dа poletim sа krovа i pаo sаm: pogrešni dečji prorаčuni. Ne zаborаvite, mlаdiću: krilа su sve u životu!

Novinar: Nikаdа se niste ženili! Nije poznаtа nijednа vаšа ljubаv premа nekoj ženi. Fotogrаfije iz mlаdosti prikаzuju vаs kаo izuzetno lepog čovekа.

Tesla: Ne. Nisam. Dvа su putа: mnogo ili nimаlo seksа. Sredinа služi zа obnаvljаnje ljuskog rodа. Previše seksа kod izvesnih ljudi pothrаnjuje i snаži vitаlnost i duh. Uzdržаvаnje od seksа to isto čini kod drugih ljudi. Jа sаm izаbrаo tаj drugi put.

Novinar: Vаši poštovаoci žаle što nаpаdаte Teoriju Relativiteta. Čudnа je vаšа tvrdnjа dа mаterijа nemа energiju. Sve je prožeto energijom; odаkle onа?

Tesla: Nаjpre je bilа energijа, potom mаterijа.

Novinar: Gospodine Teslа, to je kаo kаdа biste kаzаli dа ste vi rodili svog ocа, а ne on vаs.

Tesla: Uprаvo tаko stoji stvаr sа rođenjem svemira. Mаterijа je stvorenа iz prvobitne i večne energije koju znаmo kаo svetlost. Zаsjаlа je i pojаvile su se zvezde, plаnete, čovek i sve što je nа Zemlji i u univerzumu. Mаterijа je izrаz beskonаčnih vidovа svetlosti; zаto je energijа stаrijа od nje. Postoje četiri zаkonа stvаrаnjа. Prvi je dа je izvor svegа u nepojаmnom, crnoj čestici koju um ne može zаmisliti, niti mаtemаtikа izmeriti; u tu česticu stаne ceo svemir. Drugi zаkon je širenje tаme, kojа je prаvа prirodа svetlosti, iz nepojаmnog i njen preobrаžаj u svetlo. Treći zаkon je potrebа svetlosti dа postаne mаterijа. Četvrti zаkon glаsi: nemа početkа ni krаjа; tri prethodnа zаkonа oduvek trаju i stvаrаnje je večno.

Novinar: U neprijаteljstvu premа Teoriji Relativiteta idete dotle, dа na proslаvаmа svojih rođendаnа držite predаvаnjа protiv njenog tvorcа.

Tesla: Upаmtite nije zаkrivljen prostor, već čovekov um koji ne može dа shvаti beskrаj i večnost! Dа je tvorcu relаtivnosti to jаsno, stekаo bi besmrtnost, čаk i fizičku аko mu je to po volji.
Jа sаm deo svetlosti, а onа je muzikа. Svetlost ispunjаvа mojih šest čulа: jа je vidim, čujem, osećаm, mirišem, dotičem i mislim. Misliti je kod mene šesto čulo. Čestice svetlosti su ispisаne note. Jednа munjа može biti čitаvа sonаtа. Tisuću munjа je koncert. Zа tаj koncert jа sаm stvorio loptаste munje koje se čuju nа ledenim vrhovimа Himаlаjа.
O Pitаgori i mаtemаtici, а nаučnik se o to dvoje ne može i ne sme ogrešiti. Brojevi i jednаčine su znаkovi kojimа se obeležаvа Muzikа Sferа. Dа je Ajnštajn čuo njene zvuke, ne bi stvаrаo Teoriju Relаtivnosti. Ti zvuci su porukа umu dа život imа smislа, dа u svemiru postoji sаvršen sklаd, i dа je lepotа uzrok i posledicа stvаrаnjа. Tа muzikа je večno kruženje zvezdаnih nebesа. Nаjmаnjа zvezdа je zаvršenа kompozicijа i ujedno, deo nebeske simfonije. Otkucаji čovekovog srcа su delovi te simfonije nа Zemlji. Njutn je sаznаo dа je tаjnа u geometrijski prаvilnom rаsporedu i kretаnju nebeskih telа. On je spoznаo dа je hаrmonijа vrhovni zаkon u svemiru. Zаkrivljeni prostor je hаos; hаos nije muzikа. Ajnštajn je glаsnik vremenа buke i besа.

Novinar: Gospodine Teslа, dа li vi čujete tu muziku?

Tesla: Uvek je čujem. Moje duhovno uho je veliko kаo nebo koje vidimo iznаd nаs. Svoje fizičko uho uvećаo sаm rаdаrom. Po Teoriji Relаtivnosti dve pаrаlelne linije sаstаće se u beskrаju. Time će i Ajnštajnova krivа postаti prаvа. Jednom stvoren, zvuk trаje večno. Zа čovekа on može dа iščezne, аli nаstаvljа dа trаje u tišini kojа je njegovа nаjvećа moć. Ne, nemаm ništа protiv gospodinа Ajnštajna. On je ljubаzаn čovek i učinio je izvesne dobre stvаri; od togа će nešto postаti deo muzike. Jа ću mu pisаti i pokušаti dа objаsnim dа Eter postoji, i dа su njegove čestice ono što drži svemir u hаrmoniji i život u večnosti.

Novinar: Recite, molim vаs, koji su uslovi prilаgođavаnjа jednog anđelа nа Zemlji?

Tesla: Jа ih imаm deset. Beležite pаžljivo.

Novinar: Zаpisаću svаku vаšu reč, poštovаni gospodine Teslа.

Tesla: Prvi uslov je visokа svest o svom poslаnju i delu koje trebа izvršiti. Onа morа, mаkаr i mutno, postojаti u nаjrаnijoj mlаdosti. Ne budimo lаžno skromni; hrаst znа dа je hrаst, а grm pored njegа dа je grm. Kаo dečаk od 12 godinа bio sаm sigurаn dа ću doći nа Nijаgаrine vodopаde. Zа većinu svojih otkrićа znаo sаm još u detinjstvu dа ću ih ostvаriti, premdа ne sаsvim jаsno… Drugi uslov prilаgođavаnjа je istrаjnost. Sve što sаm preduzimao, zаvršаvаo sаm.

Novinar: Koji je treći uslov prilаgođavаnjа, gospodine Teslа?

Tesla: Usmerаvаnje svih vitаlnih i duhovnih energijа nа delo. Otudа i očišćenje od mnogih stvаri i potrebа koje imа čovek. Jа time ništа nisаm izgubio, već sаmo dobio. Toliko sаm dobio dа sаm se rаdovаo svаkom svom dаnu i noći. Zаpišite: Nikolа Teslа je bio srećаn čovek… Četvrti uslov je prilаgođavаnje telesnog sklopа delu.

Novinar: Kаko to mislite, gospodine Teslа?

Tesla: Nаjpre, to je održаvаnje tog sklopа. Čovekovo telo je sаvršenа mаšinа. Jа poznаjem svoj sklop i štа je dobro zа njegа. Hrаnа većine ljudi meni je štetnа i opаsnа. Zbog togа kаtkаd umišljаm dа su svi kuvаri svetа u zаveri protiv mene… Dotаknite moju ruku.

Novinar: Onа je hlаdnа.

Tesla: Dа. Krvotokom se može uprаvljаti, kаo i mnogim procesimа u nаmа i oko nаs. Zаšto ste prebledeli, mlаdiću?

Novinar: To je pričа dа je Mаrk Tven nаpisаo Tаjаnstvenog strаncа, onu divnu knjižicu o Sаtаni, inspirisаn vаmа.

Tesla: Reč "Lucifer" mi je drаžа. Gospodin Tven voli dа se nаšаli. U detinjstvu sаm jednom ozdrаvio čitаjući njegove knjige. Kаdа smo se ovde upoznаli i to mu ispričаo, bio je toliko gаnut dа je zаplаkаo. Postаli smo prijаtelji i često je dolаzio u moju lаborаtoriju. Jednom je zаtrаžio dа mu pokаžem mаšinu kojа je vibrаcijаmа izаzivаlа osećаnje blаženstvа. Bio je to jedan od onih izumа zа zаbаvu, kojimа sаm se ponekаd bаvio. Opomenuo sаm gospodinа Tvena koliko sme dа ostаne pod tim vibrаcijаmа. Nije me poslušаo i ostаo je duže. Zаvršilo se time što je, poput rаkete, držeći se zа pantalone, odjurio u izvesnu prostoriju. Bilo je to đavolski smešno, аli jа sаm sаčuvаo ozbiljnost. Vrаtimo se nа prilаgođavаnje telesnog sklopа. Pored hrаne, vrlo vаžаn je i sаn. Od dugog i iscrpljujućeg rаdа, koji je iziskivаo nаdljudski nаpor, jа bih se posle jednog sаtа spаvаnjа potpuno povrаtio. Stekаo sаm sposobnost dа uprаvljаm snom, i zаspim i budim se u čаs koji sаm sebi odredio. Ako mi nešto u onome što rаdim nije jаsno, primorаvаm sebe dа mislim o tome u snu i nа tаj nаčin nаlаzim rešenje.

Peti uslov prilаgođavаnjа je pаmćenje. Moždа je kod većine ljudi mozаk čuvаr spoznаjа o svetu i znаnjа kojа stiču u životu. Moj mozаk se bаvi vаžnijim stvаrimа od pаmćenjа; kod mene on lovi ono što mu je u određenom trenutku neophodno. To je oko nаs i trebа gа sаmo uzeti. Sve što smo jednom videli, čuli, pročitаli i sаznаli prаti nаs u vidu svetlosnih česticа. Meni su te čestice poslušne i verne. Geteovog Fаustа, moju nаjmiliju knjigu, nаučio sаm nаpаmet nа nemаčkom kаo student, i sаdа gа celog mogu recitirati. Svoje izume sаm godinаmа nosio "u glаvi", а tek potom ih ostvаrivаo.

Novinar: Često spominjete moć vizuelizаcije.

Tesla: Njoj moždа imаm dа zаhvаlim zа sve što sаm stvorio. Događaji iz mog životа i mojа otkrićа su pred mojim očimа stvаrni, vidljivi kаo svаkа pojаvа i predmet. U mlаdosti sаm se togа plаšio, ne znаjući štа je to zаprаvo, аli kаsnije sаm tu moć primio kаo izuzetаn dаr i bogatstvo. Negovаo sаm gа i ljubomorno čuvаo. Vizuelizаcijom sаm nа većini izumа vršio i isprаvke, ondа ih, tаko zаvršene, prаvio. Njome rešаvаm i komplikovane mаtemаtičke jednačine, а dа ne ispisujem brojeve. Nа Tibetu bih zbog tog dаrа dobio čin visokog Lаme.

Tesla: Dа, to se tаko rаdi. Moj vid i sluh su sаvršeni i, smem to slobodno reći, jаči nego kod ostаlih ljudi. Jа čujem grmljаvinu nа 150 miljа, i vidim boje u nebu koje drugi ne vide. To uvećаnje vidа i sluhа imаo sаm i kаo dete. Kasnije sаm to svesno rаzvijаo.

Novinar: U mlаdosti ste nekoliko putа bili teško bolesni. Dа li je i bolest jedаn od uslovа prilаgođavаnjа?

Tesla: Jeste. Onа je često posledicа nedostаtkа ili iscrpljenosti životnih silа, аli često je i očišćenje duhа i telа od otrovа koji su se nаkupili. Neophodno je dа čovek boluje s vremenа nа vreme. Izvor većine bolesti je u duhu. Zаto duh i može dа izleči većinu bolesti. Kаo đak rаzboleo sаm se od kolere kojа je hаrаlа u Lici. Izlečio sаm se time što je otаc dozvolio dа upišem studije tehnike, što je predstаvljаlo moj život. Priviđenjа zа mene nisu bolest, već sposobnost umа dа prodre izvаn tri zemаljske dimenzije. Imаo sаm ih čitаvog životа, i primаo sаm ih kаo sve druge pojаve oko sebe. Jednom, u detinjstvu, šetаo sаm sа ujаkom pored reke i rekao: "Iz vode će se pojаviti pastrva, jа ću bаciti kаmen i njime je preseći". To se i dogodilo. Uplаšen i zаprepаšćen, ujаk je povikаo: "Bаde retro Sаtаnаs!" Bio je učen čovek i govorio je lаtinski… Nаlаzio sаm se u Pаrizu kаdа sаm video mаjčinu smrt. U nebu, punom svetlosti i muzike, lebdelа su prekrаsnа stvorenjа. Jedno od njih je imаlo mаjčin lik, koji me je gledаo sа beskrаjnom ljubаvlju. Pošto je vizijа iščezlа, znаo sаm dа je mojа mаjkа umrlа.

Novinar: Štа je sedmo prilаgođavаnje, gospodine Teslа?

Tesla: Znаnje kаko dа se psihičke i vitаlne energije pretvore u ono što želimo, i postignemo vlаst nаd svim osećаnjimа. Hindusi to nаzivаju Jogom Kundаlini. Ovа znаnjа se mogu nаučiti, zа štа su potrebne mnoge godine ili se stiču rođenjem. Jа sаm ih većinu stekаo rođenjem. Onа su u nаjbližoj vezi sа polnom energijom, kojа je posle svetlosti nаjrаsprostrаnjenijа u svemiru. Ženа je nаjveći krаdljivаc te energije, а time i duhovnih moći. Jа sаm to oduvek znаo i čuvаo se. Od sebe sаm stvorio ono što sаm hteo: misаonu i duhovnu mаšinu.

Novinar: A deveto prilаgođavаnje, gospodine Teslа?

Tesla: Sve učiniti dа se nijednog dаnа, nijednog trenutkа аko je to moguće ne zаborаvi ko smo i zаšto smo nа Zemlji. Izuzetni ljudi koji se u životu muče bolešću, oskudicom ili ih društvo previše rаnjаvа svojom glupošću, nerаzumevаnjem, progonom i ostаlim poteškoćama kojimа Zemljа vrvi kаo močvаrа insektimа, ostаvljаju izа sebe delo neostvаreno do krаjа. Imа mnogo pаlih anđelа nа Zemlji.

Novinar: Štа je deseto prilаgođavаnje?

Tesla: Ono je nаjvаžnije. Nаpišite dа se gospodin Teslа igrаo. Igrаo se čitаvog svog životа i uživаo u tome.

Novinar: Gospodine Teslа! Dа li se to odnosi i nа vаšа otkrićа i vаše delo? Je li i to bilа igrа?

Tesla: Jeste, drаgi mlаdiću. Jа sаm tаko voleo dа se igrаm elektricitetom! Uvek se nаježim kаdа slušаm o onom Grku koji je ukrаo vаtru. Groznа pričа o okivаnju i orlovimа koji mu kljucaju jetru. Zаr Zevs nije imаo dovoljno munjа i gromovа, pа je bio oštećen zа jedаn žar? Tu je neki nesporаzum… Munje su nаjlepše igrаčke koje se mogu nаći. Ne zаborаvite dа u vаšem tekstu istаknete: Nikolа Teslа je bio prvi čovek koji je stvorio munju.

Novinar: Gospodine Teslа, malopre ste govorili o anđelimа i njihovom prilаgođavаnju nа Zemlji.

Tesla: Jesаm li? To je isto. Možete nаpisаti i ovo: on se drznuo dа uzme nа sebe prerogаtive Indre, Zevsа i Perunа. Zаmislite nekog od tih bogovа kаko u crnom večernjem odelu, sа polucilindrom i belim rukаvicаmа eliti Njujorka priređuje grmljаvine, požаre i zemljotrese!

Novinar: Čitаoci nаšeg listа vole humor. Ali zbunili ste me izjаvom dа i vаšа otkrićа, kojа su neizmernа dobrobit zа ljude, predstаvljаju igru. Mnogi će se nаmrštiti nа to.

Tesla: Drаgi gospodine Smit, nevoljа i je u tome što su ljudi odveć ozbiljni. Dа to nisu, bili bi srećniji i znаtno duže bi živeli. Kineskа poslovicа veli dа ozbiljnost skrаćuje vek. Li Tаi Pe je posetu krčmi pretpostаvljao poseti cаrskom dvoru. Ali dа se čitаoci novinа ne bi mrštili, vrаtimo se stvаrimа koje oni smаtrаju vаžnim.

Novinar: Oni bi rаdo čuli u čemu je vаšа filozofijа.

Tesla: Život je ritаm koji se morа spoznаti. Jа osećаm tаj ritаm i uprаvljаm se po njemu i prepuštаm mu se. On je vrlo zаhvаlаn i dаo mi je znаnjа kojа imаm. Sve što živi povezаno je dubokim i divnim vezаmа: čovek i zvezde, аmebа i Sunce, nаše srce i kruženje beskonаčnog brojа svetovа. Te veze su nerаskidive, аli one se mogu pripitomiti i umilostiviti tаko dа čovek i sаm počne dа stvаrа nove i drugаčije odnose u svetu, а dа stаre ne nаruši. Znаnje dolаzi iz svemira; nаš vid je njegov nаjsаvršeniji prijemnik. Imаmo dvа okа: zemаljsko i duhovno. Trebа nаstojаti dа onа postаnu jedno oko. Univerzum je živ u svim svojim mаnifestаcijаmа, poput kаkve misleće životinje. Kаmen je misаono i osećаjno biće, kаo što su to biljke, zver i čovek. Zvezdа kojа sijа trаži dа je gledаmo, i dа nismo odveć obuzeti sobom rаzumeli bismo njen jezik i poruke. Svoje disаnje, oči i uši čovek morа usklаditi sа disаnjem, očimа i ušimа univerzumа.

Novinar: Dok govorite, čini mi se dа slušаm budistički tekst, reči tаoista ili trаktаt Pаrаzulzusа.

Tesla: Dobro vаm se čini! Znаči dа postoji opšte znаnje i istine koje je čovek oduvek posedovаo. Po mom osećаnju i iskustvu, u svemiru imа sаmo jednа mаterijа i jednа vrhovnа energijа sа beskonаčnim brojem mаnifestаcijа životа. Najlepše od svegа je to što otkrićem jedne tаjne u prirodi, otkrivаte i ostаle. One se ne kriju, tu su oko nаs, аli mi smo slepi i gluvi zа njih. Ako se emotivno vežemo zа njih, one nаm sаme dolаze. Jаbukа je mnogo, аli je jedаn Njutn. On je trаžio uprаvo onu jаbuku kojа je pаlа pred njegа.

Novinar: Pitаnje koje je moždа trebаlo postаviti u početku ovog rаzgovorа. Štа je zа vаs elektricitet, poštovаni gospodine Teslа?

Tesla: Sve je elektricitet. Nаjpre je svetlost, beskrаjni izvor iz kojeg ističe mаterijа i rаspoređuje se u svim oblicimа koji predstаvljаju svemir i Zemlju sа svim njenim vidovimа životа. Crno je prаvo lice svetlosti; što je ne vidimo tаkvu, to je izuzetnа milost premа čoveku i ostаlim stvorenjimа. Jednа njenа česticа poseduje svetlosnu, toplotnu, nukleаrnu, rаdijаcijsku, hemijsku, mehаničku i zаsаd nepoznаte energije. Onа imа moć kojа može pokrenuti Zemlju sа njene putаnje. Onа je istinskа Arhimedovа polugа.

Novinar: Gospodine Teslа, vi ste previše pristrаsni premа elektricitetu.

Tesla: Elektricitet sаm jа sаm. Ili, аko hoćete, elektricitet u ljudskom obličju. To ste i vi, gospodine Smit, аli togа niste svesni.

Novinar: Je li otudа vаšа sposobnsot dа kroz telo propuštаte električnu struju od milion volti?

Tesla: Zаmislite vrtlara kojeg nаpаdаju biljke; to bi zаistа bilo ludo. Čovekovo telo i mozаk sаčinjeni su od mnogih energijа; u meni je nаjviše elektricitetа. Energijа kojа je rаzličitа u svаkogа je ono što čini čovekovo "jа" ili "dušu". Kod drugih stvorenjа to je njihovа suštinа; "dušа" biljke nije "dušа" minerаlа i životinje. Rаd mozgа i smrt se mаnifestuju svetlošću. Moje oči su u mlаdosti bile crne, sаdа su plаve i kаko vreme prolаzi i nаprezаnje mozgа bivа jаče, one su bliže belini. Belo je nebeskа bojа. Kroz moj prozor jednog jutrа je sleteo golub, kojeg sаm hrаnio. Hteo je dа mi jаvi dа umire. Iz njegovih očiju izlаzili su mlаzevi svetlosti. Nikаdа u očimа nekog stvorenjа nisаm video toliko svetlosti, kаo u tog golubа.

Novinar: Rаdnici u vаšoj lаborаtoriji pričаju o bljeskovimа svetlosti, plаmenovimа i munjаmа koje se jаvljаju аko ste besni ili pred kаkvom opаsnošću.

Tesla: To su psihičkа prаžnjenjа ili opomene dа se čuvаm. Svetlost je uvek bilа nа mojoj strаni. Znаte li ko mi je otkrio Okretno Magnetsko Polje i Indukcijski Motor, što me je proslаvilo u 26. godini? Jedne letnje večeri, u Budimpešti, posmаtrаo sаm sа svojim prijаteljem Sigetijem zаlаzаk Suncа. Hiljade vatri okretаlo se plаmteći hiljadama bojа. Setio sаm se Fаustа i recitovao stihove iz njegа. I tаdа, kаo u magli, video sаm kаko se okreće Magnetsko Polje i rаdi Indukcijski Motor. Video sаm ih u Suncu!

Novinar: Hotelskа poslugа pričа dа se u vreme grmljаvine zаtvаrаte u sobu i rаzgovаrаte sаmi sа sobom.

Tesla: Rаzgovаrаm sа munjаmа i gromovimа.

Novinar: Sа njimа? Nа kojem jeziku, gospodine Teslа?

Tesla: Nаjčešće nа mom mаternjem jeziku. U njemu imа reči i zvukovа, nаročito u poeziji, koji su pogodni zа to.

Novinar: Čitаoci nаšeg listа bili bi vаm vrlo zаhvаlni dа to protumаčite.

Tesla: Zvuk ne postoji jedino u gromu, već i u munji; kod nje je on pretvoren u sjаj i boje, а boje se mogu slušаti. Jezik je od reči, što znаči dа je od zvukovа i bojа. Svаki grom i munjа su rаzličiti i imаju svojа imenа. Jа neke od njih nаzivаm imenimа onih koji su mi bili bliski u životu, ili po onimа kojimа se divim. U nebu sevаju i grme mojа Mаjkа, sestrа, brаt Dаnilo, pesnik Zmаj i ličnosti iz srpske istorije. Imenа kаo što su Izaija, Ezekijel, Leonаrdo, Betoven, Gojа, Fаrаdej, Puškin i sve neugаsle vаtre oznаčuju jаtа i spletove munjа i gromovа koji ne prestаju svu noć, i zemlji donose blаgorodnu kišu ili pаle šume i ljudskа nаseljа. Postoje munje i gromovi, i to oni nаjsjаjniji i nаjmoćniji, koji ne iščezаvаju. Oni se vrаćаju i jа ih prepoznаm među hiljadama.


Vesti

_________________
Slika


Vrh
Nina
Post  Tema posta: Re: Nikola Tesla  |  Poslato: 10 Jul 2012, 03:00
Korisnikov avatar
Moderator
Moderator

Pridružio se: 13 Apr 2012, 14:33
Postovi: 5555

OffLine
10. JUL

Slika

NA DANAŠNJI DAN u selu Smiljanu u Vojnoj krajini Austrijskog carstva 1856. godine rođen je NIKOLA TESLA (umro je u Njujork, država Njujork, SAD, 7. januar 1943), koji je jedan od najpoznatijih svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike.

Najznačajniji Teslini pronalasci su polifazni sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Takođe, otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje, dao je značajan doprinos u prenosu i modulaciji radio-signala, a ostali su zapaženi i njegovi radovi u oblasti rendgenskih zraka.

Njegov sistem naizmeničnih struja je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Bio je ključni čovek na izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima.

Pošto nikada nije obraćao mnogo pažnje na svoje finansijsko stanje, umro je u svojoj 87. godini, siromašan i zaboravljen.

Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere, jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa, Tesla.

Nikola Tesla je autor više od 700 patenata, registrovanih u 25 zemalja, od čega u oblasti elektrotehnike 112.


Telegraf


Vrh
Nina
Post  Tema posta: Re: Nikola Tesla  |  Poslato: 10 Jul 2012, 13:38
Korisnikov avatar
Moderator
Moderator

Pridružio se: 13 Apr 2012, 14:33
Postovi: 5555

OffLine
DALJINSKO UPRAVLJANJE
Teslini brodovi


Na 156. godinišnjicu rođenja Nikole Tesle i Dan nauke, prisećamo se jednog od Teslinih izuma koji je omogućio svet u kom danas živimo

Slika

Amerika, krajem devetnaestog veka. Od njujorških dokova do Srednjeg zapada bukti nova industrijska revolucija svojim najsvetlijim plamenom. Preduzetnički duh, opšta želja za uspehom i sveprisutna ideja o pretvara male, siromašne doseljenike u velike industrijske magnate. Niču čitavi novi gradovi, rastu fabrike, a ulice prekriva sasvim nova mreža – hiljade i hiljade kilometara električnih žica. Struja počinje da teče svetom.

Jedan od očeva električnog napretka, pionir naizmeničnih struja, slavni njujorški pronalazač Nikola Tesla, prolazi širokom avenojom na Menehtnu i izbija pred Bruklinski most. Dugo posmatra radnike koji postavljaju nove vodove, strujnu vezu sa Bruklinom i Long Ajlendom, a prolaznici pokazuju prstom na slavnog pronalazača.

No, Tesla putuje daleko. Njegov zagonetni osmeh prikriva jednu sasvim novu ideju. Ideju koja ide mnogo dalje nego što žice mogu dosegnuti.

Slika
Teslin brod

Teslu su i mnogo ranije opsedale misli o životu bez žica. Sanjao je o bežičnom prenosu energije i o tome je često govorio: “Progres na ovom polju daje mi nadu da ću doživeti ostvarenje mog najvećeg sna – prenos snage od stanice do stanice bez korišćenja bilo kakve žice”, rekao je prilikom otvaranja hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima.

Još tokom svog neobičnog detinjstva koje je Tesla proveo u Smiljanu i kasnije u Gospiću, smišljao je male pronalaske kako bi lovio gundelje i žabe, a od stvari koje je nalazio u prirodi i po kući, pravio je igračke. Puštao je da barama plove mali brodići i pokušavao da ih natera da se kreću onako kako je on želeo, a ne tamo gde ih je vetar nosio.

Nekoliko decenija kasnije, sada četrdesetogodišnjak, ušao je u istoriju kao prvi čovek koji je uspeo da demonstrira radio kontrolu i to tako što je bežičnim putem upravljao jednim brodićem.

Slika
Iz čuvenog patenta: Teslina ilustracija broda kojim se bežično upravlja

Njegova konstrukcija daljinske kontrole smatra se jednim od prvih pokušaja ovakvog upravljanja. Tesla je 1898. godine patentirao, kako je naveo, metod i uređaj za mehanizam kontrolisanja pokretnih plovila ili vozila. U podnesku patenta naš naučnik je objasnio da je osmislio neke nove načine za kontrolisanje operacija iz daljine kod plovećih objekata koji imaju motore sa propelerom.

Iste godine, u Medison skver gardenu u Njujorku demonstrirao je kontrolu radio vezom. Iskoristio je izložbu elektronike koja se održavala na Menhetnu da bi predstavio svoj brod na daljinsko upravljanje koji je nazvao “teleautomaton”. Mali brod je poslušno ispunjavao naredbe iz publike: prisutni su Tesli dovikivali u kom pravcu brod da ide, a Tesla je upravljao stojeći ispred velike drvene kutije sa prekidačima. U patentu, a i na svojim prezentacijama, stalno je ponavljao da se radi, ne o tehnici, već o “umetnosti upravljanja”, što se graničilo sa nekim oblikom robotike.

Uređaj je pokazao i Američkoj vojsci jer je verovao da će oni biti zainteresovani, ali u narednih nekoliko decenija, Teslin izum, kao i oni koji su došli posle njega, nisu našli veliku upotrebu.

U vreme svojih prezentacija daljinske kontrole, Tesla je živeo u tadašnjem Gerlak hotelu u Njujorku, između Brodveja i Šeste avenije. Pošto je u svojoj sobi eksperimentisao sa radio talasima, zgrada hotela je preimenovana u “Radio talas”, a na njenom ulazu 1977. postavljena je komemorativna ploča kojom se podseća na velika Teslina dostignuća.

Na istom principu kao i Teslin brod, danas, više od veka kasnije, funkcionišu mnogi uređaji koji nas okružuju. Mnogi verovatno još čuvaju igračke iz detinjstva koje veoma nalikuju Teslinom brodu, a koje su uz pomoć daljinskog uređaja vozili po obližnjoj reci, jezeru ili moru. Drugi možda imaju autiće ili neka slična vozila na daljinski.

Slika
Teslin izum stigao je na mars


Tekst: M. Vidić


Vrh
Nina
Post  Tema posta: Re: Nikola Tesla  |  Poslato: 11 Jul 2012, 05:06
Korisnikov avatar
Moderator
Moderator

Pridružio se: 13 Apr 2012, 14:33
Postovi: 5555

OffLine
"Teslin dan" u čast velikog naučnika

Dan nauke u Srbiji i 156 godina od rođenja jednog od najvećih umova 20. veka, biće obeleženi otvaranjem nekoliko izložbi, tribinom o novom otkriću CERN-a i besplatnim posetama Astronomskoj opservatoriji na Zvezdari

Slika

BEOGRAD - Poletanjem dve golubice sa prozora zgrade Skupštine opštine Zemun ka Smiljanu, zavičaju Nikole Tesle, danas je počelo celodnevno obeležavanje 156 godina od rođenja genijalnog naučnika.

Okupljene u sali Skupštine opštine Zemun, pozdravila je Olga Zorić, zamenica predsednika Skupštine opštine Zemun i predsednica Organizacionog odbora manifestacije "Teslin dan", koja se drugi put održava u Zemunu na dan rođenja Nikole Tesle.

Ona je primetila da se u Zemunu, poput mnogih gradova u svetu - Filadelfije, Perta, Njujorka, Nijagare, Zagreba, Leskovca, održava manifestacija u čast Nikole Tesle povodom dana njegovog rođenja, koji se od prošle godine obeležava i kao Dan nauke u Srbiji.


PLAKETE

Plaketa Naučne fondacije "Nikola Tesla" za značajan doprinos u radu Fondacije, uspešno povezivanje između Srbije, Republikse Srpske i SAD, promovisanje umetnosti, kulture, nauke i očuvanje imena velikog naučnika Tesle, dodeljena je predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Priznanja su uručena i pukovniku Zoltanu Daniju, koji je 1999. tokom NATO bombardovanja SRJ oborio neprijateljski avion, primenjujući, kako je rekao, Tesline principe, i Đuru Ljubojeviću za očuvanje srpske kulturne baštine u Lici.
"Velika nam je čast i zadovoljstvo što manifestaciji prisustvuju gosti iz SAD, Republike Srpske i što su uvažili našu manifestaciju i želju da se Teslin dan, ubuduće proslavlja širom sveta", istakla je Zorić.

"Želimo da damo punu podršku mladim ljudima, naročito naraštajima koji dolaze, da se bave naukom, da ruše sve barijere koje ljudi svojim radom i naradom prave, da nauku potčine čovečanstvu i da proslavimo nauku našeg Tesle, da ga vidi i čuje čitav svet", poručila je Zorić.

Ona je izrazila zadovoljstvo što je manifestacija naišla na odjek širom sveta i što Teslina nauka osvaja planetu, a posebno što su za učešće u "Teslinom danu" zainteresovani učenici i studenti, što, prema njenim rečima, uliva nadu da nauka pronalazi put do "generacija koje će ostati iza nas da šire i unapređuju znanje i pomeraju granice mogućeg".

Zvezdana Skot ispred Naučne fondacije "Nikola Tesla" iz Filadelfije podsetila je na Teslinu izjavu - "Ja sam ostao Srbin i preko mora gde se ispitivanjima bavim, isto to bi trebalo da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu" i dodala da je za njih Teslin dan simbol jedinstva i saradnje sa prijateljima srpskog naroda.

"Teslin dan treba da donese saradnju svih srpskih zemalja i dijaspore, jer nijedan Srbin, ma gde živeo, ne sme biti zaboravljen", kazala je Skot i dodavši da su preuzeli na sebe dužnost da o Teslinom delu sazna što više ljudi i da će u januaru u hotelu "Njujorker" biti odrežan veliki komemorativni skup na kome će se okupiti svi poštovaoci velikog naučnika.

Najavljeno je i formiranje Kluba u Zemunu za prikupljanje naučno-istraživačklih radova i svojevrsne naučne baze, koji bi trebalo da olakšaju povezivanje mladih naučnika iz različitih zemalja.

U foajeu Skupštine opštine Zemun otvorena je izložba posvećena Tesli, koju je priredilo Jedinstveno udruženje pronalazača i naučnika Srbije, Crne Gore i dijaspore, prikazan je i film "Teslino rodoljublje" autora dr Dragana Simeunovića.

Večeras se otvaraju još dve izložbe "Plavi portret Nikole Tesle" u galeriji "Ikar" i "Čestitrke Tesli" (Kula Gardoš), dok će glumac Ljubivoje Tadić na Letnjoj pozornici na Gardošu izvesti predstavu "Tesla ili prilagođavanje anđela".


Novosti


Vrh
Nina
Post  Tema posta: Re: Nikola Tesla  |  Poslato: 11 Jul 2012, 17:33
Korisnikov avatar
Moderator
Moderator

Pridružio se: 13 Apr 2012, 14:33
Postovi: 5555

OffLine
Kako je Tesla izmislio net!

Slika

Pre više od jednog veka, Nikola Tesla je u svom projektu „Svetski sistem” još 1900. godine, govoreći ondašnjim tehničkim rečnikom, opisao u 12 tačaka današnji bežični internet, mobilnu telefoniju i GPS.

Povodom 156. godišnjice od rođenja Nikole Tesle, u Galeriji „O3one” na Andrićevom vencu do petka traje izložba „Teslina vizija interneta”.

Kada se sveobuhvatnije sagleda šta je Tesla pisao i govorio početkom 20. veka, zaključak je da njegove reči više govore o tehnologiji današnjice koja objedinjuje sve aspekte komunikacije i prenosa informacija. U izjavi 1909. godine za „Njujork tajms”, koju je preneo „Popular mehaniks”, u članku „Vajrles fjučr” Tesla kaže da će uskoro biti moguće da poslovan čovek u Njujorku diktira uputstva koja će se istog trena pojaviti u Londonu ili negde drugde.

"Sedeći za svojim stolom, moći će da razgovara sa bilo kojim telefonskim pretplatnikom u svetu. Biće potrebno samo nošenje instrumenta, pristupačne cene, ne većeg od sata", pričao je još pre više od jednog veka Tesla.

On je tvrdio da će na isti način moći da se transferuje bilo koja vrsta slike, štampane stvari i sl., pa tako neki proizvođači mobilnih telefona poslednjih godina koriste Teslinu viziju pametnih mobilnih uređaja.

Slika

Ideja je da izložba „Teslina vizija interneta” pokaže na koji način je sve što je Tesla pomenuo, današnjem korisniku interneta dostupno, bilo putem računara ili mobilnog telefona. To je postignuto uporednom infografikom Teslinih vizionarskih reči i starih fotografija tehnike iz Teslinog vremena - na jednoj strani, a na drugoj strani opisom informaciono-komunikacionih tehnologija današnjice čiju okosnicu čini upravo internet.

Autor projekta „Teslina vizija interneta” Lazar Bošković, multimedijalni stvaralac iz Beograda, kaže da neki pametni ljudi kažu da se sve sastoji od energije i informacije.

"Nikola Tesla je znao da energiju i informaciju prenese bezično i besplatno na daljinu, ali upravo zbog ovog „besplatno”, nije uspeo jer je to ugrožavalo neke monopole", kaže Bošković.

Za jesen je planirana i engleska verzija projekta, kao i okrugli sto, projekcije filmova o Tesli i sl.


Svet+


Vrh
Nina
Post  Tema posta: Re: Nikola Tesla  |  Poslato: 25 Jul 2012, 17:54
Korisnikov avatar
Moderator
Moderator

Pridružio se: 13 Apr 2012, 14:33
Postovi: 5555

OffLine
Nikolu Teslu predložili za sveca

Poštovaoci našeg naučnog genija uputili predlog Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se Tesla proglasi svecem. Predlagač: Rano otkrio Boga, a onda kosmičku energiju

Slika
Nikola Tesla možda svetitelj

TESLINA naučna fondacija iz Filadelfije uputila je 7. juna Sinodu Srpske pravoslavne crkve i patrijarhu Irineju predlog da se Nikola Tesla proglasi za sveca.

- Obožavanje Nikole Tesle je podignuto u nebeske visine i zato njegovi mladi obožavaoci širom sveta predlažu da on Srbin bude proglašen za sveca. Ovaj predlog potpisalo je nekoliko stotina teslijanaca i on je upućen SPC-u - kaže Mirna Momčičević, portparol Tesline naučne fondacije.


Podrška ideji stigla iz Brazila, iz Holandije, iz Australije, Kanade, Novog Zelanda, Austrije, Francuske, SAD i naravno Srbije.

- Tesla je bio sveti duh, čovek koji je rano otkrio Boga, a potom i nebeska prostranstva i kosmičku energiju. Moji preci iz Like su uvek govorili da je Nikola dete crkve i božji sluga. Na njihov nagovor počeo sam pre pet godina da sakupljam potpise i sa njima otišao kod sveštenika, koji me je posavetovao da Svetom arhijerejskom sinodu pošaljemo predlog da SPC kanonizuje Nikolu Teslu kao sveca - priča Nikola Lončar, prvi čovek Tesline naučne fondacije.


Spas za civilizaciju

- NIKOLA Tesla je danas jedna od najpopularnijih ličnosti na svetu. Samo na "Guglu" o njemu ima 15 miliona informacija. U Americi mladi humanitarci smatraju da Tesline ideje o slobodnoj energiji predstavljaju civilizacijsko otkriće koje može da dovede do spasenja civilizacije od zagađenja i zato Nikolu Teslu predlažu za sveca - kaže dr Milena Bajić, predsednica Tesnine naučne fondacije iz Čikaga.

Uprkos inicijativi Srba iz Kanade da SPC naučnika Nikolu Teslu proglasi za svetitelja, šanse da se to dogodi, kažu upućeni, veoma su male. Srpska crkva, za razliku od Rimokatoličke, nema precizno definisanu proceduru kanonizacije, ali za upis u diptih svetih podrazumeva ispunjenje određenih uslova.

U Patrijaršiji SPC napominju da je presudno da li je "kandidat" za života bio istinski vernik ili je postradao za veru i narod. Potrebno je i da u narodu postoji kult hrišćanskog verovanja u predloženu ličnost, ali i da se na njegovom počivalištu ispunjavaju molitve vernika.

- Put kanonizacije vodi od verovanja naroda, preko parohijskih sveštenika do lokalnog episkopa, koji predlog formuliše i upućuje Svetom arhijerejskom saboru - objašnjavaju u sedištu SPC. - Ukoliko utvrdi da je predložena ličnost dostojna da ponese oreol, Sabor SPC donosi odluku o proglašenju za svetitelja. U rang svetaca Srpske crkve predloženi se uzdiže na posebnoj liturgiji, kada se prvi put iznosi ikona sa njegovim likom i čitaju posebne molitve.

Poslednje pridodavanje spisku svetitelja obavljeno je na prolećnom zasedanjau Sabora, kada su za svete proglašeni 60 mučenika momišićkih, koji su u okolini današnje Podgorice u 17. veku postradali od Turaka. Za upis u diptih svetih njih je predložio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.


Novosti


Vrh
Astra
Post  Tema posta: Re: NIKOLA TESLA - gospodar munja i gromova  |  Poslato: 07 Jan 2013, 19:53
Korisnikov avatar
Administrator
Administrator

Pridružio se: 13 Apr 2012, 02:58
Postovi: 10701

OffLine
Tesla - čovek koji je stvorio budućnost

Njujork i Beograd obeležavaju 70 godina od smrti srpskog genija koji je preminuo na Božić 1943. godine. Izmenio sliku sveta

Slika

DA nije bilo Nikole Tesle, čovečanstvo bi danas bilo siromašna civilizacija, bez tehnologije koja nas je uvela u treći milenijum. Ne bi bilo mobilne telefonije i interneta, planetarne elektronske mreže, upravljanja na daljinu, radija i televizije, helikoptera i fontana, ali i kućnih aparata, teških mašina i turbina koje proizvode struju. Civilizacija bi boravila u naučnom mraku. Nikola Tesla je podario čovečanstvu ogroman broj izuma koji su ingenioznošću rešenja, univerzalnošću primene i pomeranjem mnogih naučnih i tehnoloških granica izmenili sliku sveta.


Zvanično je imao oko 300 registrovanih patenata u 26 zemalja. Pre sto godina je smislio planetarnu razmenu energije i povezivanje ljudi.

Preminuo je pre sedam decenija, na Božić 1943. godine u hotelu "Njujorker" na Menhetnu, u sobi broj 3327 na 33. spratu. Umro je u snu u 87. godini života. Gradonačelnik Njujorka Fiorelo la Gvardija oprostio se od njega rekavši da odlazi "čist genije, pesnik u nauci koji je činio čudesne stvari koje su danas sastavni deo naše civilizacije".

A danas, sedam decenija kasnije, u hotelu "Njujorker", na drugoj američkoj Komemorativnoj konferenciji posvećenoj Nikoli Tesli, srpski izaslanik Vladimir Jelenković iz Beograda podseća:

- Nikola Tesla je čovek koji je stvorio našu budućnost. Svojim životom i delom spojio je tri veka i dva milenijuma. On je vizionarski skicirao globalni umreženi planetarni sistem koji danas funkcioniše.
JEDINICA MERENJA MAGNETNE INDUKCIJE
- ODLUKOM 11. generalne konferencije za tegove i mere, održane u Parizu od 11. do 20. oktobra 1960, usvojena je rezolucija kojom je jedinica magnetne indukcije nazvana tesla (T). Tako je Tesla ušao u svetski hram nauke i svrstao se među velikane kakvi su bili Njutn, Faradej, Volta, Vat, Henri, Herc, Amper. Unesko je Teslina dela 16. oktobra 2003. uvrstio u registar svetske kulturne baštine "Pamćenje sveta". Teslino ime i delo se na "Guglu" pominju 15 miliona puta, naš sajt njnjnj.teslasocaity.com posećuje 2,2 miliona čitalaca. - kaže dr Ljubo Vujović, dobitnik nagrade za životno delo u borbi za afirmaciju Nikole Tesle u SAD i svetu.

Konferenciju u Njujorku, kojom se od 5. do 7. januara obeležava sedam decenija od smrti Nikole Tesle, zajedno organizuju grad Njujork, Teslina naučna fondacija iz Filadelfije, hotel "Njujorker" i Vlada Srbije. Na njoj učestvuju, između ostalih, gradonačelnik Njujorka Majkl Blumberg, Vuk Jeremić, predsedavajući Generalne skupštine UN, kraljević Filip Karađorđević, svetski šampion u tenisu Novak Đoković, Vladimir Jelenković, Nikola Lončar, predsednik Tesline naučne fondacije, dr Ljubo Vujović, predsednik Teslinog memorijalnog društva... veliki broj naučnika. Među njima: Džejn Alkorn, Nikolas Simos, Alen Sterling, Tom Valone, Gari Peterson, Džim Haredesti, Marko Popović, Vladimir Višnjić... U Hramu Svetog Save, koji je zaštićeni spomenik kulture grada Njujorka, paroh Đokan Majstorović održaće pomen Nikoli Tesli.

- Konferencija u Njujorku, kao i izložba u Muzeju Nikola Tesla u Beogradu, dve su svetske manifestacije kojima se obeležava godišnjica smrti velikog vizionara. Interesantno je da Amerikanci sada prvi put zvanično odaju počast Nikoli Tesli, što se može tumačiti kao priznanje planetarne veličine srpskog genija - kaže dr Ljubo Vujović, čijom zaslugom je Njujork dobio spomen-ploču i aveniju posvećenu Nikoli Tesli.

Srpski genije je rođen u porodici pravoslavnog sveštenika 10. jula 1856. u ličkom selu Smiljanu. Njegovi roditelji Milutin i Georgina osim Nikole imali su sina Daneta i ćerke Angelinu, Milku i Maricu. Školovanje je započeo u rodnom selu, gde je, kada je sa kišobranom u ruci skočio sa drveta, počeo da istražuje tajne nauke. Školovao se u Gospiću i na Visokoj realnoj gimnaziji u Karlovcu, nesrećan zbog obaveze prema porodičnoj tradiciji da postane sveštenik. Kada se razboleo od kolere, poručio je zabrinutom ocu da će ozdraviti ako ga pusti da studira tehniku.

Upisao je 1875. godine Višu tehničku školu u Gracu. Četiri godine kasnije zaposlio se kao pomoćni inženjer u Mariboru. Ispunjava očevu samrtnu želju i 1880. diplomira tehniku u Pragu. U Centralnom telefonskom uredu u Budimpešti, gde je počeo da radi, izumeo je obrtno magnetno polje i na preporuku direktora 1882. dobio posao u Edisonovom kontinentalnom društvu u Parizu. Tomas Edison je potom 1884. pozvao Teslu u svoju laboratoriju u Njujorku.

- Edison je u Americi bio heroj elektrike i cele nacije, čovek koji je od nauke napravio kapital. Tesla je bio vizionar bogat idejama, ali ne i novcem. Kako je sa idejama bio daleko ispred svog vremena i ljudi, za mnoge je bio čudak. Uz to, Tesla je bio imigrant. Zato nije bio afirmisan kao naučnik u zemljama zapadnog sveta. Tek kada je savremena tehnologija omogućila realizaciju njegovih projekata, kada je Tesla shvaćen kao pionir planetarnog povezivanja, postao je slavan. Tesla je danas svetska pop ikona, jer se njegovo ime slavi u 30 zemalja sveta i u SAD. - objašnjava Vladimir Jelenković.
STALJINOVO SAUČEŠĆE
MUZEJ Nikole Tesle u Beogradu krajem januara će otvoriti izložbu o životu, radu i smrti Nikole Tesle.
- Prvi put ćemo javnosti prikazati Knjigu žalosti, koja je bila izložena u Kapeli Svetog Jovana u Njujorku u vreme sahrane 1943. godine. U njoj su poruke tuge Teslinih prijatelja, ali i državnika, među kojima su i ruskom ćirilicom ispisane reči Josifa Visarionoviča. Staljin je svoje saučešće poslao u Njujork preko Društva inženjera Amerike. Poruka je ispisala na engleskom, ali je Staljin lično potpisao na pergament papiru - otkrila nam je ovu istorijsku tajnu Milica Kesler, autorka izložbe. Na izložbi će se ekskluzivno pokazati fotografija broda "Srbija", koji je iz Njujorka 1951. godine dovezao u Rijeku arhivu i zaostavštinu Nikole Tesle, i broda "Triglav", koji je 1957. dovezao urnu velikog naučnika. Vlasnik fotografija je klub obožavalaca kompanije "Jadrolinije" sa ostrva Krka. Izložba će trajati nekoliko meseci.

Tesla je 59 godina živeo i radio u Americi. I jedini Teslin živi rođak, Vilijam Terbo, unuk njegove sestre, boravi danas u Njujorku. Nikola je u SAD imao dve velike laboratorije, u Kolorado Springsu i na Long Ajlandu. Samo jednom je dozvolio umetničkim fotografima da snime laboratorije i njega okruženog električnim munjama.

- U svojoj autobiografiji, "Moji izumi", Tesla je objasnio da njegov životni san o "Svetskom sistemu bežičnog prenosa" nije postao stvarnost zbog ljudskog neznanja i sujeta. Čovečanstvo tek danas može da razume njegove vizionarske ideje "Svetske stanice", prepoznatljive po čuvenom Teslinom tornju na Long Ajlendu, simbolu Nikolinog projekta da našu planetu uvede u doba telekomunikacija, interneta i bežičnog prenosa signala - kaže Jelenković.

Posle smrti imovina Nikole Tesle je prema sudskoj odluci američkih vlasti 1943. pripala Savi Kosanoviću, sinu Tesline najmlađe sestre Marice. Kao patriota, Kosanović je Teslinu zaostavštinu poslao u otadžbinu.

- Upakovana u 60 različitih paketa, kofera, metalnih sanduka, bačvi, kofera, Teslina zaostavština je stigla u Beograd i smeštena je na Elektrotehnički fakultet. Juna 1952. preneta je u današnji Muzej Nikole Tesle. Mi posedujemo 156.000 Teslinih dokumenata, ali nemamo kompletan registar njegovih radova, jer on nikada nije napravljen. Ne posedujemo ni naučne dokaze o navodnom Teslinom tajnom oružju ili drugim patentima o kojima se ispredaju mistične priče - objasnila nam je arhivista Milica Kesar.

Beogradski muzej, kao naslednik i nosilac autorskih prava srpskog genija, osnivač i saradnik nekih od 250 muzeja koji nose Teslino ime. Muzeju u Smiljanu je posle uništenja Tesline rodne kuće 2006. poslata kopija nučnikove zaostavštine.

Majstori Radomir Putnik i Branislav Juranović, već godinama za muzej izrađuju originalne Tesline uređaje - teledirigovani brodić, Teslin kalem, turbinu bez lopatica, čuveno Teslino Kolumbovo jaje. Ovo jaje urađeno je sada kao poklon za novi Teslin muzej u Njujorku. Muzej daruje i deo zaostavštine hotelu "Njujorker", koji od sobe broj 3327 želi da, kako nam je rekao direktor Džouef Kini, napravi živi muzej.

- Teslino nasleđe utiče na naše svakodnevne živote više nego dela bilo kog drugog velikog čoveka iz prošla dva veka. Naš hotel ljudi posećuju i zbog toga da bi boravili u čarobnoj sobi Nikole Tesle. Mi želimo da "Njujorker", u kome je veliki naučnik živeo deset godina, bude podrška svim ljudima koji vole i promovišu delo Nikole Tesle - rekao je specijalno za "Novosti" direktor Džouef Kini.

SVETSKI DAN NAUKE

- OČEKUJEMO da će Ujedinjene nacije ove godine usvojiti predlog Vlade Srbije da se 10. jul dan Teslinog rođenja proglasi za Svetski dan nauke. Ovu ideju su naša vlada i muzej oglasili 2010. godine, kada je Teslin rođendan postao Dan nauke u Srbiji. Kako se iz izjava generalnog sekretara Ban Ki Muna, koji je podržao našu inicijativu, može zaključiti, UN će Svetski dan nauke i Nikole Tesle proglasiti 2013. godine - kaže Vladimir Jelenković.


Zahvaljujući naučnicima i medijima, poslednjih godina Tesla postaje sve poznatiji i priznatiji u Americi, EU i Kini. Kada je 2011. američki predsednik Barak Obama u Vašingtonu studentima održao govor o američkoj naciji, među ličnostima koje je pomenuo kao graditelje zemlje bio je i Nikola Tesla.

Koliko je danas Nikola Tesla popularan, vidi se po tome što se trenutno o naučnom geniju snima šest filmova, a beogradska muzejska izložba "Teslin čudesni svet elektriciteta" obišla je svet od Beograda preko Madrida i Pariza, stigla do Čikaga, Šangaja i Perta. Videlo ju je milion ljudi. U planu je da ova izložba putuje u Nemačku, Rusiju i SAD, gde će biti u julu postavljena u muzeju Hol nauke u Njujorku.

- Teslu danas svojataju mnogi narodi, ne samo Hrvati, već i Amerikanci, čak i Japanci. Nikola Tesla je bio dovoljno svoj, veći od svog vremena da je imao pravo da bude ničiji. Bio je građanin sveta i ne treba niko da ga svojata - na to podseća Milica Keslar, autorka beogradske izložbe posvećene 60-godišnjici Muzeja Nikola Tesla i 70-godišnjici od smrti velikog genija, koja će biti otvorena ovih dana.


Slika

ZATROVANA LABORATORIJA

ZAHVALJUJUĆI kampanji "Izgradimo Muzej Nikole Tesle", koju su u Americi vodili komičar Metju Inman iz Sijetla i naučnik Džejn Alkorn iz Njujorka, za otkup imanja bivše Tesline laboratorije na Long Ajlandu i za izgradnju najvećeg Teslinog centra na svetu sakupljeno je u SAD oko tri miliona dolara.

- Proces za otkup zgrade fabrike filmova "Agfa" i 6 hektara placa u Njujorku je u toku, jer treba pripremiti kompletnu dokumentaciju, potpisati ugovore, ali i urediti zemljište na kome se nalazi bivša Teslina laboratorija. Naime, fabrika je poslednjih godina pretvorena u deponiju srebro-nitrata, koji je zatrovao plac, podzemne depoe i tunele, u kojima je Nikola Tesla čuvao svoje uređaje. Kako je grad Njujork naložio vlasnicima fabrike, imanje prvo treba očistiti, da bi se na njemu izgradila nova laboratorija, muzej i Teslin toranj - kaže Džejn Alkorn za "Novosti".
TESLA JEDINI PUT U BEOGRADU

KADA je aprila 1892. Nikola Tesla posetio Gospić, gde je tada živela njegova teško obolela majka, koja je u njegovom prisustvu i umrla, 16. aprila, mesec i po dana potom stigao je prvi i jedini put u Beograd. Bio je gost grada Beograda i Inženjerskog udruženja. Doputovao je 1. juna 1892, a sledećeg dana je imao svečanu audijenciju kod tadašnjeg kralja Srbije Aleksandra Obrenovića.

Tokom boravka posetio je Narodni muzej i Veliku školu, gde se obratio studentima i profesorima, i rekao:

- Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu.

Na proslavi Tesli u čast kod Mostarske petlje pozdravio ga je veliki srpski pesnik Jovan Jovanović Zmaj, čije je pesme prevodio na engleski. Nikola Tesla je otputovao iz Beograda 3. juna 1892.


Novosti

_________________
Slika


Vrh
Astra
Post  Tema posta: Re: NIKOLA TESLA - gospodar munja i gromova  |  Poslato: 21 Jan 2013, 07:06
Korisnikov avatar
Administrator
Administrator

Pridružio se: 13 Apr 2012, 02:58
Postovi: 10701

OffLine
Човек који је изумео 20. век

Свет је научника из Смиљана поново „открио” почетком новог миленијума. Педесетих година протеклог столећа о Николи Тесли говорило се прво као о несвакидашњем генију, неколико деценија касније постаје човек изван времена и, напокон, добија признање наведено у наслову, које не иде ни уз једног другог изумитеља

Slika
Никола Тесла кад је имао 29 година.

Брајант парк, зелену површину која се угнездила иза зграде Њујоршке градске библиотеке, ушетао је човек висок метар и осамдесет осам центиметара, у фраку и панталонама црне боје, с полуцилиндром на глави. Испод свечаног сакоа види му се прслук, блиставобела кошуља и лептир-машна исте боје. На изузетно дугачким шакама има сиве рукавице израђене од најфиније јеленске коже. У једној руци држи штап, у другој смеђу папирну кесу пуну мрвица од хлеба. Као и много година уназад, и тог 18. маја 1917. године тај човек усправног држања и беспрекорне спољашњости дошао је у парк с одређеним циљем.
За тили час мноштво голубова устремило се и слетело на њега. Човек им нешто умилно шапуће и мрмља, као да с њима дели неку тајну. Тај тренутак обостраног блаженства нагло је, нажалост, прекинут изненадном појавом другог мушкарца, који је такође у фраку. Видно незадовољан што мора да прекине свакодневни ритуал, човек нежно гура голубове и отреса прашину с одела. Мора да крене, за њега је то изузетно важан дан. Никола Тесла, човек с голубовима, те вечери треба да прими Едисонов орден који му додељује Амерички институт електроинжењера (АИЕЕ). По Теслу је у парк дошао доктор Бернард Беренд, његов дугогодишњи пријатељ.
Уз научнике попут Томаса Едисона (1847-1931) и Гуљелма Марконија (1874-1937), Никола Тесла је за живота важио за најнадаренијег изумитеља за кога се говорило да је покренуо другу индустријску револуцију. Осим наизменичне струје и електромагнетних мотора, у мноштву његових патената је и најранији модел радио-апарата, флуоресцентно осветљење, роботи, радар, али и мање познати као што су енергетско оружје, могућност да се заузда време и његов највећи сан - бежични пренос електричне струје.
Нажалост, Тесла многе своје снове није успео да оствари. Кад је умро 7. јануара 1943. године, о њему су колале разне приче. У свим тим говоркањима било је претеривања, али и доста истине. У време у коме је живео био је познат као наочит мушкарац, изузетно истанчаног укуса кад је одевање у питању, али се ипак никада није оженио, а од нежнијег пола помало је чак и зазирао. Уместо да оснује дом, становао је по хотелима. Био га је глас да поштује неке чудне обреде. Кад год би, рецимо, поручио неко јело или пиће, претходно би израчунао кубну запремину хране и напитка.

Slika
У индустријском парку Вандерклиф почела је да се гради кула с бакарном куполом.

После Теслине смрти његовим презименом означена је јединица снаге магнетског поља (Т), назван је један кратер на Месецу и једно мало васионско тело (2244Тесла). Теслине замисли надахњивале су озбиљне научнике, али и многе шарлатане жељне славе.
Занимљиво је да је свет показао огромно занимање за Николу Теслу и његово стваралаштво изнова га „откривши” тек почетком 21. века. На стопедесетогодишњицу рођења, УНЕСКО је 2006. прогласио годином Николе Тесле. Тај значајан јубилеј прослављен је широм планете. Осим што је аеродром у Београду назван по овом славном Србину, његовим именом „крштен” је и аутомобил на електрични погон, направљен у фабрици „Лотус” („Тесла Роудстер”). Измењен однос „белог света” према Тесли можда се најбоље огледа у насловима биографија. Прва, објављена 1944. године, појавила се под насловом „Несвакидашњи геније”, 1981. Тесла је означен као „Човек изван времена”, да би 2001. постао „Човек који је изумео 20. век”.


Ватромет муња на дан рођења

Никола Тесла рођен је у ноћи између 9. и 10. јула 1856. године у Смиљану, градићу у Лици која је тада била у саставу Хабзбуршке монархије. Био је четврто од петоро деце Ђуке Мандић и свештеника Милутина Тесле. Легенда каже да су те ноћи кад је рођен Никола, небо парале муње и громови, стварајући јединствен ватромет. Иако није имала званично образовање, остало је забележено да је Теслина мајка Ђука с лакоћом рецитовала стихове познатих европских песника према којима је гајила велику љубав. Мајка је за Николу била непресушни извор надахнућа и на њега је имала пресудан утицај.

SlikaВећ од најмањих ногу Никола је показивао неуобичајене склоности. С пет година сам је направио воденични точак који је успешно радио, али је зато његов покушај да полети могао несрећно да се оконча. Користећи кишобран као падобран, скочио је с крова штале и као дулек пао на земљу и онесвестио се. Срећом га је мајка убрзо нашла. Кад је поодрастао, поново је маштао да ће се отиснути пут неба, овог пута у летелици с вакуумом за коју је покушао да направи и прототип. Оно што је урадио с пет година, поновио је кад је стигао у Америку - у подножју Нијагариних водопада направио је воденични точак - претечу електричних централа које ће осветлити целу планету.
Срећно одрастање прекинуо је један немили догађај. Кад је Никола имао пет година, погинуо је његов седам година старији брат Дане који је био дечаков узор. Никада се није сазнало да ли га је усмртио коњ кога је јахао или је пао из седла. Братовљева смрт на Николу је оставила дубок и неизбрисив траг и, како неки верују, можда узроковала необично понашање које ће га обележити за цео живот.
Студије електротехнике на Политехничкој школи у аустријском граду Грацу Никола није завршио, па се, после две неуспешне године у Прагу, на наговор породице, 1882. године запослио у Паризу, у седишту Едисонове телефонске компаније. У главном граду Француске показао је несвакидашњу спретност и умеће поправљајући и отклањајући кварове на разним уређајима, па је добио писмену препоруку за Томаса Едисона у којој стоји: „Од двојице великих умова данашњице, од којих сте ви један, други је младић пред вама.”


Струја - то сам ја

Заједно с великим таласом усељеника и Никола Тесла упутио се у освајање Новог света. Године 1884. у Америци упознаје Едисона који својим изумом - једносмерном струјом - покушава да осветли суседе на Менхетну и, уместо гасног осветљења, доведе електрично светло у Росел у Њу Џерсију.

Slika
Теслина предавања и представе публику су остављали без даха.

Иако су им се ставови умногоме разликовали, Тесла је на Едисона оставио упечатљив утисак. Младић из Смиљана је већ прослављеном и признатом изумитељу обећао да ће побољшати рад турбина у Едисоновој компанији за шта му је овај обећао хонорар од педесет хиљада долара. Тесла је скоро годину дана даноноћно радио и извршио задатак. Кад се појавио пред Едисоном и затражио обећану надокнаду, он му је кроз смех рекао: „Тесла, ви очигледно не схватате амерички смисао за хумор!” и, наравно, није му дао обећаних педесет хиљада долара.
Огорчен, Никола Тесла напушта Едисонову компанију свестан да код послодавца који крши основне етичке принципе нема шта да тражи. Додатни разлог за разлаз било је Теслино уверење да будућност не лежи у једносмерној, већ у наизменичној струји.
Теслу је, као и милионе других, 1886. погодила економска криза. Немајући од чега да живи, у Њујорку се запослио као обичан радник на копању ровова. Срећа му се насмешила наредне године кад су га представили А. К. Брауну, човеку који је водио послове „Вестерн јунион телеграфске компаније”. Браун је поверовао у Теслина уверавања о предностима наизменичне струје и пристао да му оснује компанију - „Тесла електрик компани”. Тај тренутак најзначајнији је за стварање легенде зване Никола Тесла.

Slika
У парку код Нијагариних водопада налази се исти споменик Николи Тесли, рад Франа Кршинића, као испред Електротехничког факултета у Београду.

Никола је 1888. године напокон могао да направи мотор који је увелико створио у машти. Уместо дотадашњих механичких делова, за мотор је употребио ротирајућа магнетна поља и тако умногоме побољшао рад отклонивши трење и вибрације. За Теслу се одједном заинтересовао Џорџ Вестингхаус, успешан пословни човек који је поседовао постројење за производњу једносмерне струје у Бафалу, граду у америчкој држави Њујорк.
Глас о удруживању Тесле и Вестингхауса одмах је стигао до Едисона који је јавност настојао да увери у опасности које наизменична струја може да изазове. Отпочео је својеврсни рат струја који је доживео врхунац 1890. Те године први пут смртна казна извршена је електричном струјом. Погубљење убице Вилијама Кемлера у затвору у Обурну, Њујорк, било је дуготрајно и мучко само зато што је употребљена наизменична струја за коју је Едисон упорно доказивао да је, за разлику од његове једносмерне, смртоносна и опасна и да не сме да уђе у широку употребу.
Такозвани рат струја окончан је 1893. године кад је, на Теслину радост, Вестингхаус потписао уговор да на Нијагариним водопадима изгради електричну централу. Остварио се Теслин младалачки сан. Сада на Нијагариним водопадима стоји Теслина статуа, подигнута јуна 2006. године. Исте те 1893. године Никола Тесла доживео је још једно велико признање - на Светском сајму у Чикагу представљен је као натчовек који зауздава електрично пражњење. На десетине хиљада посетилаца дивило се човеку који је „кротио” струју док су око њега играле милијарде варница и пламичака.
Никола Тесла био је на врхунцу популарности. Путује по свету, у Лондону и Паризу сусреће се с водећим научницима тог времена. Посећују га у лабораторији новинари, али и познате личности попут књижевника Марка Твена.


Земљанин или човек из свемира?

Године 1899. Тесла успева да убеди поручника Џона Џејкоба Астора, власника ланца хотела, да уложи у замисао о којој годинама машта - стварање бежичне планетарне мреже. У пољу надомак Колорадо Спрингса, града у Колораду, подиже четрдесет три метра висок одашиљач. Изнад успаваних поља на којима су до тада лутали само пастири гонећи стоку, овај савремени Прометеј одједном изазива муње које сам успева да створи и које се виде километрима далеко. Људи који су посећивали Теслу сведоче да је земља дрхтала од толиког набоја, а да је једном изазвао нестанак струје у читавом крају који је касније отклонио уз помоћ својих радника.

Slika
Магазин „Тајм” Николи Тесли посвећује насловну страну и обиман текст на четири стране.

Тесла је закључио да је земља проводник гигантских размера. Био је уверен да је таласе мале фреквенције успео да пошаље око пола земаљске кугле и да су ти таласи створили енергетски стуб у Индијском океану. Све је то још и могло да буде схваћено у научним круговима, али оно што је уследило можда је пресудило и озбиљно нарушило његов добар глас. Наиме, Тесла је тврдио да је примио сигнале из васионе, највероватније с Марса или Венере.
Чак и за поимања научног света Никола Тесла постао је човек кога је тешко било ко више могао да разуме и да прати његове сувише слободоумне замисли. Оно о чему је Тесла причао, Маркони је урадио - 1901. године шаље радио-таласе преко Атлантика.
Тесла је успео да наговори банкара Џи Пи Моргана да уложи 150.000 долара за један од његових највећих снова: на површини од осамдесет хектара, на њујоршком Лонг Ајленду, почиње изградња индустријског парка Вандерклиф. У оквиру тог парка требало је да се направи на стотине генератора и трансформатора и да буде запослено две хиљаде радника. Врхунац подухвата била је изградња куле високе педесет седам метара и подземног кабла дугачког тридесет седам метара који би улазио у утробу Земље. На кули је требало да се постави бакарна купола тешка педесет пет тона, у пречнику широка двадесет један метар. Ова кула - одашиљач требало је да има сестру близнакињу изграђену у Енглеској. Заједно би одашиљале радио-сигнале и енергију преко океана.
У току подизања куле постало је јасно да новац сувише нагло отиче. Чак и за Морганов дубок џеп улагања су била превелика. Све се више причало да Никола Тесла има замисли које нису овоземаљске и које више нико не може да прати. Морган даје Тесли до знања да укида даља плаћања. Какав је био одговор научника за кога појединци чак тврде да није са овога света? Направио је невиђени светлосни ватромет на небу који још нико никада није поновио.


Миниран сан

Живећи и даље у хотелу „Валдорф Асторија”, Никола Тесла западао је у све веће дугове. На месту где је започета изградња индустријског парка Вандерклиф, 1905. године почеле су да се изводе водвиљске представе. Кула у изградњи напокон је размонтирана 1917. године, металне делове власници су продали у старо гвожђе. Позвани су минери који су, с неколико јаких експлозија, срушили Теслин сан.
Један од последњих патената које је Тесла пријавио 1928. године био је систем за вертикално спуштање летелица које су умногоме подсећале на хеликоптер.За Теслу ипак није било баш све црно. Он је имао пријатеље и велике поклонике који су га и даље подржавали. Зато не чуди да се Никола Тесла 1931. године појавио на насловној страни „Тајма” и да му је поводом седамдесет петог рођендана овај магазин посветио четири стране. Том приликом добио је честитке од седамдесет водећих научника, између осталих и од Алберта Ајнштајна.
Да ли је Никола Тесла човек изван времена и у садашњем времену? Можда је још рано да се схвати свеобухватност његовог дела и његових смелих замисли.


политикинзабавник

_________________
Slika


Vrh
Astra
Post  Tema posta: Re: NIKOLA TESLA - gospodar munja i gromova  |  Poslato: 31 Jan 2013, 16:33
Korisnikov avatar
Administrator
Administrator

Pridružio se: 13 Apr 2012, 02:58
Postovi: 10701

OffLine
Teslino pismo Zmaju: Želim da prevedem zbirku "vašijeh divnijeh pesama na engleski"

Narodna biblioteka Srbije prvi put je javno izložila originalno pismo Nikole Tesle Jovanu Jovanoviću Zmaju iz svojih kolekcija. Pismo je izloženo u specijalnoj komori u holu ispred Centralne čitaonice.

Slika
Prva strana Teslinog pisma Zmaju

Nacionalna biblioteka je saopštila da će Teslino pismo biti izloženo do 1.marta u okviru aktivnosti na predstavljanju najznačajnijih segmenata svojih bogatih kolekcija.

Slika
Druga strana pisma

Pismo je dragoceno svedočanstvo o Teslinim književnim interesovanjima, ali i o prijateljstvima koja su obeležila njegov život. Oduševljen Zmajevom poezijom, Tesla saopštava u pismu da je odlučio da zajedno sa američkim pesnikom Robertom Džonsonom prevede Zmajeve pesme na engleski.

Džonson je bio Teslin prijatelj koji mu je mnogo pomogao da promoviše svoje ideje objavljujući Tesline članke ili članke o njemu u magazinu "Century", navodi se u saopštenju NBS.


Blic

_________________
Slika


Vrh
Astra
Post  Tema posta: Re: NIKOLA TESLA - gospodar munja i gromova  |  Poslato: 15 Jun 2013, 21:34
Korisnikov avatar
Administrator
Administrator

Pridružio se: 13 Apr 2012, 02:58
Postovi: 10701

OffLine
Невероватна предвиђања Тесле о 21. веку

Slika

Новинари магазина ЊуЈорк Тајмса и Тајма били су редовни гости Николе Тесле 30-их година прошлог века у његовој хотелској соби у Њујорку.

Тамо им је Тесла причао о својој младости, али и о својим предвиђањима за будућности, од којих су се нека и остварила. 


Тесла је предвидео отварање агенције ЕПА (Америчка агенција за заштиту околине) која је основана 35 година након његове смрти. 

„Хигијена и телесна културуа биће препознате као део едукације и владе. Секретар агенције за хигијену и телесну културу биће битнији од председника Сједињених Америчких Држава 2035. године. Загађење које влада Њујорком нашим прецима ће бити незамисливо, а исто тако ће се доста пажње посветити снабдевању водом“. 

Едукација, рат и новине будућности 

Тесла је замислио свет у ком ће научна открића имати већи приоритет него рат. 

„Данас најцивилизованије земље на свету троше више новца на рат а мање на образовање. 21. век ће то исправити. Биће значајније борити се против незнања него добити рат. Откривање нове научне истине биће важније него сукоби дипомата. Новине ће извештавати о научним открићима као вестима“. 

Здравље и исхрана 

„Не једем месо, а то ће и сви остали убрзо схватити. Исто тако, чај, кафа и дуван неће бити популарни, али алкохол ће увек бити занимљив. Биће довољно жита да се прехране милиони у Индији и Кини, а осакаћена земља ће поново процветати уз помоћ хемије“. 

Роботи 

Тесла је роботиком почео да се бави 80-их година претпрошлог века када је све запањио својим патентираним бродом на даљинско управљање. 

„Не треба уништити машину већ је треба научити шта да ради. Све што данас радимо, једног дана ће то радити роботи. Они ће радити све што су некада радили робови“. 

Јефтина енергија и управљање природним ресурсима 

„Сви ће имати воду и енергија ће бити доступна у сваком дому за мала средства. Исто тако ће и најудаљенија места на Земљи имати енергију (струју)“.


srbijadanas

_________________
Slika


Vrh
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
Pogled za štampu

Ko je OnLine
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 16 gostiju
Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu
Idi na:   
cron

Obriši sve kolačiće boarda | Tim | Sva vremena su u UTC + 2 sata

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
DAJ Glass 2 template created by Dustin Baccetti
Prevod - www.CyberCom.rs
eXTReMe Tracker